RTL (3)

VCL (8)

Debugger (2)

Editor (3)

WIN32 (2)

Voorbeelden (2)

Object Pascal (1)


Over deze site

Nuttige Links


home

[06-01-06]test

Delphipedia - Delphipedia - PopupMode, PopupParent en ShowModal


Sinds Delphi 8 hebben TCustomForm afgeleiden de properties PopupMode (default pmNone) en PopupParent.

pmExplicit kan samen met PopupParent gebruikt worden om een Window precies boven een ander Window te plaatsen (zonder dat Parent gezet moet zijn - dat heeft weer andere consequenties). Deze optie is vooral nuttig voor 'Floating' window ontwerpen (toolbar windows etc). Het is een stuk subtieler dan fsStayOnTop.

Met pmNone is het gedrag zoals met Delphi 7 en eerder.

pmAuto is bedoeld voor Modal Forms. Het is altijd een goed idee om deze optie zelf te zetten op een Form dat met ShowModal getoond gaat worden. Dit lost ook een oud probleem op waarbij het soms kon gebeuren dat een Modal Form achter een ander Window terecht kwam en de applicatie leek te hangen.

In Delphi 8 en Delphi 2005 zal ShowModal voor een Form met PopupMode=pmNone automatsich het property wijzigen in pmAuto. Op zich een goed idee maar het wijzigen van dit property veroozaakt een re-create van alle WindowHandles en niet alle Controls kunnen daar even goed tegen. Daarom is dit gedrag in Delphi 2006 aangepast, het property TApplication.ModalPopupMode (default pmNone) regelt nu hoe (en of) ShowModal het property gaat zetten.


Nieuw in D8